ביצוע גיבוי מלא של חבילת אחסון אתרים

בסרטון הדרכה הבא נראה כיצד לבצע גיבוי מלא של חבילת האחסון ב-RCT אחסון אתרים.

הגיבוי מבוצע על גבי השרת וניתן להוריד את הגיבוי אל המחשב שלכם – שימו לב: מומלץ לבצע גיבוי של האתר לאחר כל שינוי ולשמור מספר גרסאות אחורה.