נפח תעבורה בלתי מוגבל


אצלינו ב-RCT שירותי אחסון אתרים לא מגבילים את נפח התעבורה החודשי של חבילות האחסון.
בעבר, ספקי השירות הגבילו או דרשו תשלום נוסף על פי נפחי גלישה חודשיים, אולם כיום הגלישה חופשית (כלומר גלישה ללא הגבלה) ועל כן איננו רואים כל צורך לגבות תשלום נוסף על חריגה מנפח תעבורה זה או אחר.