תיבות דואר אלקטרוני


תיבות הדואר האלקטרוני המסופקות בחבילות אחסון האתרים הן מסוג POP3. בכל חבילה ישנו מספר שונה של תיבות דואר אלקטרוני שניתן לפתוח למשתמשי החבילה ולקבל דואר אלקטרוני עבור משתמשים בדומיין כל אחד לחשבונו שלו.
ניתן גם לבקש תיבות IMAP בתשלום נוסף במידה ונדרשות כאלה.