תנאי שירות ורישום בשירותי RCT

תנאי שימוש בחשבון אירוח אתרים

הסכם קבלת שירותי אירוח אתרים (אחסון אתרים)

בין אר. סי. טי. פתרונות אינטרנט (להלן:"החברה") מצד אחד
ובין שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני.

הואיל והחברה מספקת שירותי אחסון אתרים,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אחסון אתרים מן החברה ,
והואיל וקבלת שירותי אחסון אתרים מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים ש:
לקוחות המצטרפים לשירותי החברה מסכימים עם תנאי השימוש של החברה המפורטים בהסכם זה שבעיקרם נועדו לוודא שימוש ראוי ונאות בשירותים וברשת האינטרנט בכלל.

אבטחת מידע
כל ניסיון לשנות, לעקוף ו\או להפר את מערכת האבטחה המיושמות על שרתי החברה, מחשבי לקוחות, אתרי אינטרנט ו\או שרתי החברה אסורים בהחלט.
כל ניסיון לדלות מידע ממחשבי גולשים, הונאות למיניהן,hacking,cracking,sniffing או כל שיטה אחרת שאינה מוזכרת בזאת אסור ועלול להוות עבירה פלילת.
כל ניסיון להשתמש לרעה במערכת יבדק לגופו ועלול לגרום לסגירת החשבון לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

שימוש לרעה במשאבי המערכת
השרתים של החברה מופעלים בתצורה המאפשרת הרצת אתרי אינטרנט בטכנולוגיות מתקדמות, כל לקוח המשתמש בשרתי או שירותי החברה לצורכי פיתוח תוכנה או לקוח המפעיל תוכנה העלולה לפגוע בביצועי המערכת ו\או להשבית את שירותיה תחשב להפרת הסכם זה וניצול לרעה של משאבי המערכת.
סעיף זה מתייחס גם לפעולת צד שלישי העשויה להתרחש בהפעלת קבצי PHP,קבצי CGI, ספריות תכנות, טפסים למיניהם וכל פעולה אחרת המאפשרת שימוש לא סביר במשאבי השירות או השרת.
כל אתר המשתמש במשאבי מערכת בצורה שאינה סבירה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה יושעה או יושבת באופן מיידי וללא התראה מוקדמת על מנת למנוע פגיעה בשירות ו\או בשרת ו\או בביצועי אתרים ושירותים המספוקים ללקוחות נוספים.

זכויות יוצרים
כל שימוש, הפצה, הצגה הפנייה או כל פעולה אחרת המפרה את חוק זכויות היוצרים אסור בשרתי החברה ובשירותיה.
שימוש בתמונות, סרטונים,סרטים,קטעי מוזיקה,תוכנות פריצה,תוכנות פיראטיות,קטעי טקסט, מלל או כל חומר אחר המפר את חוק זכויות היוצרים מהווה הפרה בוטה של הסכם זה ועשוי לגרום למחיקת התוכן ו\או הפסקת השירות והשעיית החשבון ללא כל הודעה מוקדמת.

דואר אלקטרוני ורשימות דיוור
החברה אינה מאפשרת משלוח דואר אלקטרוני לרשימות דיוור דרך מערכת הניהול. כל שימוש בסקריפט, תוכנה או יישום מכל סוג שהוא למשלוח דואר אלקטרוני למטרות פרסום אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה.
שימוש בחשבונות הדואר האלקטרוני המסופקים בחבילות אירוח האתרים למטרות זדוניות או מטרות שעניינן אינו טהור וחוקי מהווה הפרה של הסכם זה ועלול לגרום להשעייה או מחיקה של חשבון אירוח האתר ללא הודעה מודקמת.

אתרים וחומר למבוגרים בלבד
הפעלה קישור אל ו\ או אירוח של אתר סקס, פורנוגרפיה ו\או כל חומר אחר למבוגרים אסורה בהחלט ועמהווה הפרה של הסכם זה בגינה יחסם או ימחק חשבון המשתמש של הלקוח ללא הודעה מוקדמת.

ניצול , שימוש לרעה ו\או שימוש לא הוגן
החברה מציעה שירותי אינטרנט ללקוחותיה למשל: בניית אתרים,קידום אתרים אחסון אתרים ועוד מגוון שירותים אחרים. שימוש לרעה בשירותי החברה, שרתי החברה , חשבונות לקוחות,משאבים , מחשבי החברה או בכל מכשיר או מדיום אחר אסור בהחלט.
ניסיון לשימוש לרעה מהווה הפרה בוטה של הסכם זה ועלול לגרום לחסימה ו\או מחיקה של חשבון הלקוח ותכניו.

תשלום
אפשרויות התשלום הקיימות במערכת הן – תשלום באמצעות PayPal.
התשלום מבוצע לתקופה קצובה מראש למשל: תשלום עבור אירוח אתר אינטרנט לשנה מראש.
לאחר תום תקופת האירוח, באחריות הלקוח לחדש את חשבון האירוח לתקופה נוספת בעלות הנקובה לאירוח נכון ליום החידוש.
במידה ולא יחודש אירוח האתר ו\או לא יועבר תשלום במועד, יושעה החשבון ללא הודעה מוקדמת עד לבירור נושא התשלום עם הלקוח, במידה ולא יצור הלקוח קשר עד ל-30 ימים לאחר תום תקופת האירוח, מיחק חשבון אירוח האתר של הלקוח יחד עם כל תכניו.
חשבונית תישלח בדואר אלקטרוני ללקוח על פי כתובת הדואר האלקטרוני הציין הלקוח בטופס ההרשמה לאחר התשלום בפועל עבור השירותים.

ביטולים והחזרים
חברת RCT שומרת לעצמה את הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת.
במידה והביטול יבוצע ללא כל הפרה של מי מהתנאים בהסכם זה, יוחזר החלק היחסי של התשלום.
במידה וביטול השירותים נובע מאי קיום ו\או הפרה של מי מסעיפי הסכם זה לא יבוצע כל החזר כספי ללקוח והלקוח יישא בהוצאות ו\או תשלומים עבור נזקים לחברה או לצד שלישי שקרו כתוצאה מן ההפרה במישרין או בעקיפין.
במידה והלקוח החליט לבטל מיוזמתו את חשבונו לפני תום תקופה עליה שילם עבור השירות, הרי שלא יינתן כל החזר כספי.
בקשה לביטול החשבון חייבת להיות בכתב ולכלול פרטים מלאים של הלקוח שם, שם משפחה, שם משתמש, סיסמה, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי איתו בוצעה רכישת השירות, מספר ת.ז., חותמת החברה וחתימת מורשה חתימה (במידה ומדובר בחברה בע"מ).

הגבלת אחריות
על החברה לא חלה אחריות מכל סוג שהוא.
החברה תעשה כל שביכולתה לשמור על זמינות השרתים ואבטחת המידע עליהם.
אחריות גיבוי התכנים מוטלת על הלקוח בלבד, החברה אינה אחראית על תכניו של הלקוח אם בשלמותם או בחלקם.
החברה אינה מתחייבת בשום דרך לרציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.
החברה אינה אחראית לנזקים כתוצאה מעיכוב מידע, מידע שלא הגיע ליעדו, תקלות תכנות, כשלים באתר הלקוח או כל סיבה אחרת שתשלח מידע מוטעה ו\או לא תשלח מידע ו\או תשלח מידע בעיכוב.
הגיבוי בשרתי החברה הוא לצרכים פנימיים ואינו מהווה תחליף לגיבוי עצמי של כל לקוח לתכניו, בשום מקרה החברה אינה אחראית למחיקה של קבצים, קבצים שניזוקו או כל בעיה אחרת בתכניו של הלקוח ו\או חשבונו.
החברה אינה אחראית בשום מקרה ללקוחותיה או צד ג' מכל סיבה העלולה לפגוע בלקוח או בגולשי האינטרנט
בכל מקרה, סף האחריות של החברה יוגבל לעלות החודשית של השירות המסופק ללקוח על ידי החברה.

כל בוררות בין חברת RCT ללקוח תבוצע בבתי המשפט או בתי הדין בחדרה.

הפרה של מי מסעיפי הסכם זה תחשב עילה הפסקת השירות והשבתה מיידית של חשבון הלקוח ללא כל התראה או הודעה מוקדמת.